Koncepcja EC+

 • W przypadku systemu HVAC budynków, aby możliwe było uzyskanie najwyższej wydajności systemu, poszczególne podzespoły takie, jak silnik, przetwornica oraz wentylator, muszą zapewniać elastyczność i wzajemną kompatybilność. Na przykład, jeśli użytkownik wybierze wysokowydajny silnik, który jest kompatybilny wyłącznie z niskowydajnymi wentylatorami, to ucierpi na tym ogólna wydajność systemu, co nie będzie przekładało się na wysoką wydajność oraz nie przyniesie korzyści związanych z inwestycją w poszczególne podzespoły.

  Koncepcja Danfoss Drives EC+ pozwala projektantom systemów wentylacyjnych na łączenie VLT® HVAC Drive z najbardziej wydajnymi silnikami wentylatorów oraz silnikami z magnesami trwałymi.

  Zalety koncepcji EC+

  • Swobodny wybór technologii silnika: PM, asynchroniczny reluktancyjny lub synchroniczny przy użyciu tej samej przetwornicy AC 
  • Instalacja oraz praca urządzenia pozostają niezmienione
  • Niezależność w wyborze producenta wszystkich podzespołów
  • Doskonała wydajność systemu dzięki połączeniu poszczególnych podzespołów o optymalnej wydajności
  • Możliwość modernizacji istniejących systemów
  • Standardowy, szeroki zakres mocy znamionowych, silniki PM oraz synchroniczne reluktancyjne

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych

Nasze witryny internetowe na