Wentylatory, pompy i urządzenia chłodzące

 • Wentylatory

  Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, rozproszonej inteligencji oraz obniżonemu zużyciu mocy, przetwornice AC Danfoss optymalizują wydajność wentylatorów.

  Zoptymalizowany komfort oraz zużycie energii

  Przetwornice VLT® HVAC Drive oraz VLT® Refrigeration Drive przekształcają wartości pochodzące z czujnika ciśnienia dynamicznego na wartości przepływu, co umożliwia konfigurację w oparciu o przepływ stały lub stały przepływ różnicowy. Powyższe pozwala zoptymalizować zarówno komfort, jak i zużycie energii. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort, przetwornice podłączone do wentylatorów można ustawić w sposób pozwalający uniknąć pasm częstotliwości tworzących rezonans oraz uszkadzających system wentylacyjny.

  Zwiększona wydajność systemu zarządzania budynkami

  W przypadku zintegrowania z siecią systemu zarządzania budynkiem, w celu rozszerzenia wydajności sterownika, wszystkie punkty WEJ./WYJ. przetwornicy HVAC są dostępne jako WEJ./WYJ. zdalne. Na przykład, czujniki temperatury pomieszczenia (Pt1000/Ni1000) mogą zostać podłączone bezpośrednio do systemu. 

  Zwiększona wydajność uzdatniania powietrza

  Przetwornice VLT HVAC Drive oraz VLT Refrigeration Drive zostały wbudowane wraz z logicznym sterownikiem zdarzeń oraz czterema dostrajanymi automatycznie regulatorami PID, co umożliwia sterowanie funkcjami uzdatniania powietrza za pomocą wentylatorów, zaworów oraz nawilżaczy. Cyfrowe sterowniki bezpośrednie systemu zarządzania budynkiem są wprowadzonymi oraz cennymi punktami danych obniżającymi koszty uzdatniania powietrza.

  VLT HVAC Drive zajmuje się przetwarzaniem reguł logicznych oraz danych wejściowych z czujników, pracuje w czasie rzeczywistym oraz posiada funkcję działania powiązanego z czasem. Dzięki temu przetwornica AC może lepiej sterować działaniem wielu funkcji:

  • Harmonogramy weekendowe oraz dni roboczych
  • Kaskadowa regulacja P-PI do sterowania temperaturą
  • Równoważenie przepływu powietrza świeżego i wylotowego
  • Monitorowanie paska — przetwornica AC jest w stanie niezawodnie rozpoznać, że pas klinowy został zerwany, bazując jedynie na wartościach prądu i prędkości. Brak przepływu powietrza jest natychmiast wykrywany, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu przestojów.

  Pompy

  Dzięki dedykowanym funkcjom sterowania wieloma pompami oraz inteligentnej ochronie, przetwornice AC firmy Danfoss optymalizują produkcję i chronią przetwornicę, silnik oraz osprzęt systemu. Ponadto zapewniają zoptymalizowane zasilanie cieczą na wypadek nieszczelności lub pęknięcia przewodu rurowego. Funkcje dedykowane obejmują:

  Pompy dwustopniowe

  Pompy szybko osiągają prędkość minimalną i napełniają system bez obciążania zaworów.

  Kompensacja przepływu

  Opór hydrauliczny zależy od prędkości przepływu. Aby zaoszczędzić energię przetwornice AC dostosowują ciśnienie, gdy przepływ jest wystarczający.

  Autostrojenie regulatorów Pl

  Przetwornica uczy się na podstawie reakcji systemu monitorowania i na tej podstawie wprowadza poprawki, lepiej oblicza wartości P oraz I, więc szybko przywracana jest precyzyjna i stabilna praca.

  Rotacja silników

  Ten wbudowany układ logiczny steruje przełączaniem pomiędzy dwoma pompami w zastosowaniach o dużym obciążeniu/w stanie gotowości. Ruch pompy rezerwowej zapobiega zakleszczaniu pompy. Wewnętrzny regulator czasowy zapewnia równomierne wykorzystanie obu pomp.

  Optymalizacja energii

  Funkcje takie, jak automatyczna optymalizacja energii zapewniają optymalne magnesowanie silnika.

  Sterowanie magistralą

  Automatyzacja wiąże się z mniejszymi stratami oraz lepszą regulacją procesu. Przetwornice AC firmy Danfoss obsługują najczęściej spotykane w przemyśle protokoły magistral oraz bezproblemowo integrują się z ogólnym systemem sterowania.

  Obniżone zużywanie się

  Wbudowany sterownik kaskady pomp rozdziela równo godziny pracy pomiędzy wszystkie pompy. Pozwala to na zminimalizowanie zużywania się poszczególnych pomp, umożliwia optymalne zaplanowanie prewencyjnych akcji konserwacyjnych oraz wydłuża żywotność pomp.

  Zapobieganie przeciążeniom

  Prędkość przetwornicy AC zostaje obniżona w celu zagwarantowania zasilania przy niskich wartościach przepływu.

  Ochrona przed suchobiegiem pompy

  W przypadku pracy na sucho lub nieszczelności w przewodach rurowych, przetwornica AC wykrywa, że ciśnienie pompy jest zbyt niskie. Przetwornica uruchamia alarm lub wykonuje kolejne zaprogramowane wcześniej działanie, by chronić pompę.

  Brak przepływu/niski przepływ

  W przypadku zatrzymania obiegu wody, pracy pompy na sucho lub nieszczelności przewodów rurowych, przetwornica AC wykryje szybką pracę pompy przy braku pełnego obciążenia. Przetwornica odpowiednio kompensuje moc dostarczaną do pompy.

  Inteligentne zarządzanie chłodzeniem przetwornicy

  Układy dedykowanego układu chłodzenia pozwalają na utrzymanie nawet 90% ciepła poza pomieszczeniem rozdzielni. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów, ponieważ klimatyzacja rozdzielni wymaga mniejszego nakładu energii oraz mniejszej liczby wentylatorów w szafie.

  Chłodziarki

  Regulacja poprzez zmianę prędkości w przypadku chillerów pozwala na stałą regulację ciśnienia przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb, a wszystko to w oparciu o pomiary dokonane w układzie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki powietrzne pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Koszty działania redukowane są poprzez uruchamianie urządzeń przy mniejszych prędkościach, dzięki czemu zużycie energii jest mniejsze. Co więcej, zmniejszone są również koszty instalacyjne dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.

  Przetwornice AC firmy Danfoss redukują liczbę włączeń i wyłączeń, co zmniejsza zużycie mechaniczne. Funkcje dedykowane takie, jak funkcja „pomiń rezonans” umożliwiają łatwą identyfikacje częstotliwości dla przetwornicy, co pozwala zapobiec hałasowi oraz uszkodzeniom.

  Produkty przeznaczone dla przetwornic obejmują urządzenia do płynnego rozruchu, przetwornice dużych mocy, filtry harmonicznych AHF, opcjonalne regulatory kaskadowe, dławiki DC oraz regulatory PID.

  Koncepcje dot. rozruchu oraz obciążeń szczytowych

  Rozruch jest krytycznym etapem pracy sprężarki. VLT Refrigeration Drive minimalizuje liczbę uruchomień związanych z różnymi prędkościami pracy sprężarki, dzięki czemu możliwe jest dostrojenie wydajności podczas pracy. Za pomocą panelu sterowania można skonfigurować maksymalną liczbę cykli uruchomień/wyłączeń w danym okresie.

  135% moment rozruchowy

  VLT Refrigeration Drive zapewnia 135% znamionowego momentu rozruchowego przez 30 sekund. Podczas normalnej pracy, zapewniane jest 110% znamionowego momentu obrotowego przez 60 sekund.

  Uruchomienie bez obciążenia

  W celu wydłużenia żywotności przetwornicy można otworzyć nadmiarowy zawór ciśnieniowy, co umożliwi szybkie uruchomienie sprężarki bez obciążenia.

  Mniejsze sprężarki o tym samym obciążeniu szczytowym

  W przypadku krótkich obciążeń szczytowych można skonfigurować system z mniejszą sprężarką, gdzie przetwornica będzie uruchamiana przy wartościach nie przekraczających 90 Hz. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania większych sprężarek, by poradzić sobie z obciążeniami szczytowymi.

  Strefa neutralna

  VLT Refrigeration Drive steruje pracą sprężarek o stałej prędkości w sytuacjach, kiedy zawodzą sprężarki o prędkości zmiennej. W przypadku awarii, strefa neutralna określana jest za pomocą specjalnego parametru „Fixed speed neutral zone” (Strefa neutralna prędkości stałej), co umożliwia zmniejszenie liczby uruchomień dzięki rozszerzaniu strefy neutralnej.

  Funkcje optymalizacji

  Optymalizacja P0

  VLT Refrigeration Drive obsługuje połączenie sterownika ADAP-KOOL® LonWorks do optymalizacji P0.

  Sterowanie w dzień i w nocy

  Istnieje możliwość zmiany harmonogramów nastawy sprężarki oraz prędkości wentylatora parownika w celu dopasowania do obciążeń dziennych i nocnych, co pozwala zmniejszyć zużycie energii.

  Monitorowanie temperatury końcowej skraplania

  Poprzez monitorowanie poziomu wysokiego ciśnienia swobodnej głowicy za pomocą czujników temperatury, prędkość zostaje zmniejszona zanim wartość wysokiego ciśnienia osiągnie wartość krytyczną. 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/hvac/fans-pumps-chillers/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }