Windy i schody ruchome

 • Ponieważ urbanizacja niejako wymusza budowanie coraz wyższych budynków, a starzejące się społeczeństwo poszukuje wyższego komfortu, łatwy, szybki i wygodny dostęp przy zachowaniu wydajności energetycznej są kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę podczas projektowania współczesnych wind oraz schodów ruchomych. Nawet poszukiwacze mocnych wrażeń w ośrodkach narciarskich mają wpływ na przemysł.

  Danfoss Drives jest wiodącym dostawcą przetwornic AC dla całej branży wind oraz schodów ruchomych. Nasze produkty zapewniają łatwą kontrolę prędkości i zoptymalizowaną wydajność sprzętu na przykład, w budynkach komercyjnych oraz mieszkaniowych, ośrodkach narciarskich i na terenach przemysłowych na całym świecie. Poza przetwornicami AC, firma Danfoss uczestniczy w tworzeniu rozwiązań z zakresu automatyki dla niemal wszystkich budynków, supermarketów lub fabryk na całym świecie.

  Rozwiązania dla rozwoju i modernizacji

  Szeroka gama przetwornic AC Danfoss Drives, tj. zarówno VLT®, jak i VACON® zapewnia elastyczność w tworzeniu nowego wyposażenia i modernizacji istniejących instalacji. Gdy projektowana jest nowa seria wind lub schodów ruchomych, Danfoss Drives czerpie ze swojego wieloletniego doświadczenia dotyczącego technologii urządzeń oraz przetwornic AC wspierając rozwój.

  Współpraca w analizie pracy przetwornic za pomocą wież testowych oraz optymalizacja sterowania, wydajności i systemu jako całości, są ważnymi obszarami naszej wiedzy. Nasza bogata oferta usług obejmuje wymogi dotyczące konserwacji zaplanowanych oraz optymalizację zestawów modernizacyjnych.

  Zastosowania

  Windy trakcyjne i schody ruchome

  Są to najczęściej spotykane rodzaje urządzeń. Samochody są poruszane za pomocą lin, a obciążenie równoważone jest przez przeciwwagi. Precyzyjne sterowanie wysokowydajnymi silnikami za pomocą przetwornic AC zapewnia oczekiwany komfort jazdy. Funkcje stworzone specjalnie z myślą o windach ułatwiają włączenie przetwornicy AC do nowej serii wind lub pozwalają zmodernizować już istniejące instalacje.

  W przypadku schodów ruchomych przetwornice AC umożliwiają uzyskanie niskiej prędkości jałowej oraz pełnej prędkości dzięki płynnemu przyspieszaniu i spowalnianiu. Wysoka wydajność oraz płynna praca sprzętu gwarantuje jego długą żywotność. Zarówno nowy sprzęt, jak i istniejące instalacje korzystają z niższych całkowitych kosztów posiadania.

  Windy hydrauliczne
  Również szeroko stosowane wyciągarki hydrauliczne posiadają tłoki, które przesuwają pojazd wzdłuż szyn prowadzących. W przypadku zastosowania przetwornic AC, pompy hydrauliczne napędzane są zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem przy jak najniższych stratach. Olej hydrauliczny nie staje się gorący, a liczba cykli pracy wyciągnika w ciągu dnia staje się nieograniczona, co przekłada się również na krótsze cykle pracy oraz bardzo wysoką wydajność. Oszczędności na energii przekraczają 50%, a oszczędności całkowite mogą wynieść do 75% w przypadku zdemontowania chłodnic oleju oraz, gdy układ klimatyzacji jest mniej obciążony. Modernizacji istniejących podnośników i wind umożliwiającej montaż przetwornic AC można dokonać w ciągu kilku godzin.
  Wyciągi linowe
  Bezproblemowy dostęp do miejsc wysoko położonych, przykrytych grubą warstwą śniegu lub oferujących zapierające dech w piersiach widoki możliwy jest dzięki wyciągom linowym. Danfoss Drives zapewnia wymaganą rezerwę poprzez sterowanie pracą wielu silników bądź silników wielosegmentowych. Elastyczność dotycząca konstrukcji urządzeń pozwala na tworzenie różnych konfiguracji przeznaczonych zarówno dla systemów nowych, jak i zmodernizowanych. Wydajność energetyczna może zostać zwiększona do maksimum dzięki przetwornicom regeneracyjnym, które przekazują energię hamowania z powrotem do sieci zasilającej.
  Podnośniki budowlane oraz przemysłowe
  Wydajny transport osób oraz towarów w obrębie placów budowy odbywa się przy użyciu podnośników i wind zębatkowych. Wiele umieszczonych równolegle silników oraz jedna przetwornica AC firmy Danfoss z układem dynamicznego hamowania umożliwiają, w obrębie tego samego masztu lub stojaka, stosowanie sprzętu do podnoszenia cechującego się zróżnicowaną wydajnością. Przetwornice można zainstalować zarówno wewnątrz, jak i na pojeździe. Przetwornice oferują także możliwość podłączenia do interfejsów umożliwiając sterowanie podnoszeniem oraz bezpieczne i dokładne opuszczanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "Java/1.8.0_121", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/lifts-and-escalators/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }