Przemysł morski i instalacje przybrzeżne

 • Ruch na kanałach żeglownych z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Ma on wpływ na światowy transport, łańcuch dostaw, nasz czas wolny oraz na kwestie związane z bezpieczeństwem i obroną narodową. Na świecie pływa ponad 100 000 statków komercyjnych oraz 25 000 okrętów, a także wiele małych statków. Obecnie 90% masy ładunków na całym świecie transportowana jest drogą morską. A dodatkowo branża turystyczna nieustannie zyskuje na popularności, tysiące statków turystycznych przewozi turystów do wspaniałych miejsc na całym świecie.

  Przemysł morski można podzielić na kategorie: oceany, morza, jeziora lub rzeki, po których statki przewożą między portami ładunki lub pasażerów w zależności od zaplanowanych tras. Przemysł przybrzeżny dotyczy jednostek pływających, które są budowane i wyposażane zgodnie ze swoim specjalnym przeznaczeniem, jak chociażby w przypadku farm wiatrowych lub platform wydobywczych. Poprzez obecność coraz większej liczby jednostek wodnych oraz coraz szerszego zakresu i aplikacji, przetwornice AC odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu precyzyjnego i elastycznego sterowania konwersją mocy, co pozwala spełniać wymogi dotyczące procesów zarówno na jednostkach morskich, jak i w zastosowaniach lądowych.

  Maksymalny czas pracy oraz wydajność

  Przetwornice VLT® oraz VACON® zostały zaprojektowane i zbudowane w sposób zapewniający maksymalny czas pracy, wydajność oraz wytrzymałość. Są to czynniki mające kluczowe znaczenie dla branży morskiej, gdzie naprawa i konserwacja muszą być ograniczone do minimum. Przetwornice VLT i VACON posiadają największą ilość zatwierdzeń i certyfikatów udzielonych przez dziewięć organów. Dzięki temu otrzymujesz najszerszy możliwy wybór przetwornic do zastosowań morskich.

  Droga na rynek

  Przemysł morski i przybrzeżny cechuje unikalność ze względu na różne rodzaje jednostek pływających oraz wiele funkcji. Rynek w przypadku różnych jednostek pływających napędzany jest przez światową ekonomię, a każdego roku powstaje około 3000 nowych statków.

  Wybór właściwych partnerów we wczesnej fazie budowy jednostek pływających ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego ukończenia projektów. Specjalne zespoły morskie i przybrzeżne Danfoss Drives są przygotowane do rozmów na temat usług związanych z przetwornicami AC oraz kompleksowych układów napędowych dla szerokiej gamy urządzeń pokładowych oraz rozwiązań zasilających. Z ponad 25-letnim doświadczeniem ciężko pracujemy nad utrzymaniem długotrwałych partnerskich relacji. Posiadamy przedstawicielstwa rozsiane na całym świecie, zarówno o zasięgu regionalnym, jak i lokalnym dzięki czemu możemy zaoferować Tobie i Twoim klientom najwyższy poziom usług w branży morskiej i przybrzeżnej.

  Nasze unikalne i nieustannie wzbogacane portfolio przetwornic AC obejmuje wszystkie zastosowania pokładowe w przypadku niskich napięć do 5,5 MW, a także nasze nowe produkty średniego napięcia, które jeszcze bardziej rozszerzają zakres mocy. Nasze portfolio produktów tworzy wartość dodaną dla klientów działających w branży budowy maszyn i systemów, jak również dla operatorów i właścicieli jednostek pływających umożliwiając nam zapewnianie najlepszego możliwego wsparcia dla:

  OEM-ów — posiadamy najlepsze przetwornice dla każdego urządzenia znajdującego się na pokładzie. Aby zwiększyć nasze dopasowanie oraz funkcjonalności dla danego klienta, oferujemy najlepsze metody rozwoju oprogramowania.

  Integratory systemów — posiadamy moduły, podzespoły oraz funkcjonalność dopasowane do każdego napędu, które umożliwiają integratorom systemów wymyślanie i tworzenie najbardziej zaawansowanych systemów przetwornic/zasilania dla jednostek pływających.

  Stocznie — zawsze dostarczamy narzędzia zapewniające właściwe wymiarowanie i umożliwiające dokonanie słusznego wyboru, a także najlepsze profesjonalne i osobiste doradztwo gwarantujące wybór najbardziej opłacalnych przetwornic, otrzymanie wsparcia oraz pakietów serwisowych.

  Architekci okrętowi oraz inżynierowie morscy — dysponujemy najlepszym doświadczeniem oraz wiedzą dotyczącą obecnych urządzeń morskich, którą chcemy się dzielić. Ponadto nieustannie bierzemy udział w badaniach i rozwoju nowych technologii dotyczących budowy jednostek pływających.

  Właściciele statków oraz armatorzy — jesteśmy nastawieni na tworzenie długotrwałych i wydajnych rozwiązań dla wszystkich rodzajów jednostek pływających. W użyciu są setki tysięcy naszych przetwornic, które dzięki swojemu niezawodnemu działaniu oszczędzają pieniądze naszych partnerów.

  Zastosowania

  Nasze solidne i wszechstronne przetwornice doskonale nadają się do zastosowań morskich i przybrzeżnych, gdzie poziomy drgań, temperatury, redundancji i hałasu niosą za sobą wysokie wymagania wobec procesów. Można je znaleźć we wszystkich miejscach na statku, od maszynowni do pokładu ładunkowego, w kabinach oraz podczas dostaw na brzeg i w portach.

  Obszary zastosowania obejmują: wytwarzanie mocy, konwersję mocy, zasilanie energią elektryczną, hybrydyzację, napędy, maszynownie, ogrzewanie i chłodzenie, wentylację, zarządzanie wodą, klimatyzację, maszynerię pokładową oraz obsługę ładunków.

  Z zalet dedykowanych przetwornic przeznaczonych do zastosowań specjalnych czerpią takie urządzenia, jak wentylatory, pompy, sprężarki, skrubery, przekładnie sterujące obrotem i wychylaniem oraz urządzenia sterowe, żurawie, dźwigi, wciągniki, główne urządzenia napędowe, pędniki, wciągarki i napinacze.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/marine-and-offshore/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }