Szanse na oszczędności

 •  

  Stawianie czoła wyzwaniom przy jednoczesnym obniżaniu kosztów

  Warunki pracy w górnictwie oraz przetwarzaniu minerałów często oznaczają długie kable położone pomiędzy przetwornicami a silnikami. Zarówno przetwornice VLT® oraz VACON® zostały zaprojektowane z myślą o bezproblemowym działaniu przy długości kabli wynoszącej minimum 150 m w przypadku kabli ekranowanych oraz 300 dla kabli nieekranowanych. Ponieważ przy tych długościach kabli stosowanie dodatkowych filtrów wyjściowych nie jest konieczne, to w porównaniu z bardziej tradycyjnymi przetwornicami przekłada się to na oszczędność przestrzeni, czasu oraz kosztów instalacyjnych. Dzięki wbudowanym filtrom RFI są zgodne z normami EMC, zapewniając niezawodne działanie wszystkich pozostałych urządzeń elektrycznych w obrębie tej samej instalacji. To bardziej kompaktowe rozwiązanie często niesie za sobą znaczne zmniejszenie kosztów projektowych, ponieważ daje możliwość wykorzystania mniejszych i nie tak kosztownych rozdzielni oraz podstacji.

  Ciężkie warunki, zapylenie oraz skrajne temperatury są powszechnymi czynnikami i mogą być wyzwaniem dla każdego elektronicznego produktu. Mimo, że w nowoczesnych kopalniach przetwornice montowane są z reguły we względnie czystych, klimatyzowanych rozdzielniach wnętrzowych oraz podstacjach o podwyższonym ciśnieniu okazało się, iż rozdzielnice stworzone z myślą o pracy w wymagającym środowisku będą cechować się znacznie dłuższą i bezproblemową żywotnością. W rezultacie otrzymujemy lepszą dostępność zasobów oraz oszczędność na kosztach konserwacji dla przedsiębiorstwa górniczego. Obie marki VLT oraz VACON dostępne są z pokryciem PCB umożliwiającym instalację w trudnych warunkach środowiskowych, jak m.in. określono w normie IEC 60721-3-3 przynajmniej klasa 3C2.

  Inteligentne zarządzanie ciepłem oraz kompaktowe obudowy znacząco zmniejszają koszty

  Przetwornice AC coraz częściej stosowane są do skutecznego sterowania sprzętem pracującym w kopalniach. Aby chronić je przed wpływem surowego środowiska, często montowane są w szczelnych rozdzielniach. Ponieważ wiąże się to z koniecznością zainstalowania większej liczby przetwornic w pomieszczeniu, wyzwaniem staje się generowane ciepło. W związku z powyższym potrzebne mogą się okazać większe i droższe systemy klimatyzacyjne, które pozwolą kontrolować ciepło w rozdzielniach oraz podstacjach. Jednakże unikalna konstrukcja dedykowanego tylnego układu chłodzenia przetwornic VLT o dużych mocach oraz dostępność przetwornic VACON chłodzonych cieczą może przełożyć się na znaczne obniżenie ciepła w rozdzielniach, a dzięki temu także możliwości wykorzystania mniejszych i tańszych systemów klimatyzacyjnych.

  Przetwornice VLT, których wartość znamionowa wynosi 90 kW lub więcej cechuje innowacyjna konstrukcja dedykowanego układu chłodzenia. Oznacza to, że stworzone zostały oddzielne kanały chłodzenia dla podzespołów zasilających oraz elektroniki sterującej, oddzielone za pomocą uszczelnienia o stopniu IP54. Dedykowany układ chłodzenia eliminuje blisko 85% strat mocy bezpośrednio przez radiator, co daje jedynie 15% straty całkowitej do rozproszenia w rozdzielni. Chociaż same oddzielne kanały chłodzenia nie są niczym innowacyjnym, to innowacja kryje się w naszych przetwornicach VLT, dzięki ich oddzieleniu za pomocą uszczelnienia IP54 oraz łatwości wprowadzenia powietrza z zewnątrz, a także z dedykowanego układu chłodzenia. 

  Jeśli jakość powietrza zewnętrznego na terenie kopalni jest odpowiednia, możliwe jest usunięcie nawet 85% strat ciepła z przetwornic VLT. W tym celu należy wykorzystać wentylatory chłodzące radiatorów oraz odpowiednie mocowanie i odpowiednio poprowadzić kanały oraz przefiltrować powietrze zewnętrzne o temperaturze nieprzekraczającej 50°C. Straty cieplne można z łatwością wyprowadzić na zewnątrz rozdzielni bez zmian ciśnienia w samym pomieszczeniu. Niezbędne jest jedynie dostosowanie systemu klimatyzacji rozdzielni do zagospodarowania pozostałych 15% strat cieplnych w rozdzielni, co przekłada się na znaczącą oszczędność kosztów związanych z pomieszczeniem oraz bieżących kosztów związanych z klimatyzacją.

  Ponadto, niewielkie rozmiary przetwornic VLT oraz VACON, obu zaprojektowanych standardowo dla silników z długimi kablami, bez wyposażenia dodatkowego, często wiąże się z możliwością tworzenia mniejszych rozdzielni, co przekłada się na znaczące oszczędności kosztów dla takich pomieszczeń. 

  Obejrzyj film dotyczący dedykowanego kanału chłodzenia

  Zoptymalizowane rozwiązania z zakresu ograniczania harmonicznych

  Poza tym, że przetwornice AC pomagają zoptymalizować produkcję, oszczędzają energię oraz wydłużają żywotność sprzętu, wprowadzają także prąd sinusoidalny do sieci kopalni. W przypadku braku kontroli nad harmonicznymi mogą one wpłynąć na wydajność oraz niezawodność generatorów oraz pozostałego sprzętu.

  Wiarygodne szacowanie wpływu harmonicznych od przetwornic AC na układ elektryczny kopalni, w połączeniu z wykorzystaniem optymalnych urządzeń ograniczających, pomaga zakładom uniknąć ukrytych i często kosztownych konsekwencji odkształceń harmonicznych.

  Wszystkie przetwornice VLT oraz VACON dostarczane do kopalni wyposażone są standardowo w dławik obwodu DC lub dławik AC jako filtr harmonicznych pierwszego poziomu. W razie potrzeby dostępne są również dodatkowe filtry harmonicznych oraz inne rozwiązania łagodzące harmoniczne. Ponadto dostępne są również narzędzia w postaci oprogramowania służącego do obliczania wymogów odnośnie harmonicznych.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/mining-and-minerals/cost-saving-opportunities/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }