Zastosowania dedykowane dla chłodnictwa

 •  

  Lady, szafy, procesowe agregaty chłodnicze

  Przetwornice AC firmy Danfoss zostały stworzone z myślą o niezawodności. Dzięki stopniowi ochrony IP 65/66 przetwornice są bardzo dobrze przygotowane do pracy w wymagających warunkach oraz zabezpieczone przed procesami związanymi z czyszczeniem, co zwiększa niezawodność całego systemu. Układ zwrotny oleju umożliwia jego powrót do skrzyni korbowej, co również zwiększa niezawodność systemu. Funkcja ta może być uruchamiana automatycznie na różne sposoby, w różnych wymagających warunkach.

  Dedykowane funkcje sprężarki zapewniają zmniejszenie wydajności przy jednoczesnym utrzymaniu pracy systemu chłodniczego zanim ciśnienie robocze osiągnie wartość krytyczną. Powyższe pozwala zmaksymalizować czas działania oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywności. Bezpieczeństwo żywności oraz ciągłość procesu również może zostać zabezpieczone, ponieważ przetwornica zapewnia ciągłą pracę sprężarek, nawet podczas chwilowych przerw w dostawie prądu.

  Logiczny sterownik zdarzeń umożliwia inteligentne sterowanie wydajnością sprężarek wielotłokowych lub sprężarek śrubowych w celu dostarczania lepszego COP.

  Skraplacze oraz parowniki i jednostki AHU

  Funkcja zmiennej temperatury skraplania VLT® Refrigeration Drive optymalizuje COP poprzez automatyczne obniżenie temperatury skraplania oraz podniesienie temperatury parownika, zgodnie z wahaniami temperatury otoczenia oraz zapotrzebowania zimna na chłodzenie produktów do temperatury przechowywania w chłodni. Funkcja ta optymalizuje wydajność systemu chłodniczego poprzez zwiększenie wydajności chłodzenia przy obniżeniu zużycia prądu. Ponadto, umożliwia pracę mniejszej liczby sprężarek, a także zmniejszenie ich zużywania się.

  Przetwornice AC firmy Danfoss usprawniają sterowanie atmosferą poprzez zmniejszenie prędkości wentylatora parownika, zgodnie z wymogami danego procesu. Przekłada się to na oszczędność energii, zmniejsza straty i zwiększa niezawodność przechowywania produktów łatwo psujących się takich, jak owoce, warzywa oraz produkty mięsne.

  Cztery wbudowane sterowniki PID wyposażone w indywidualne moduły sprzężenia zwrotnego oraz wartości referencyjne eliminują potrzebę korzystania ze sterownika zewnętrznego. Umożliwiają one sterowanie w obwodzie zamkniętym trzema urządzeniami zewnętrznymi takimi, jak nawilżacze, zawory oraz pozostały sprzęt peryferyjny, poza sterowaniem w obwodzie zamkniętym silnikiem wentylatora parownika podłączonego do przetwornicy. Pozwala to zoptymalizować koszty.

  Przetwornice AC firmy Danfoss są w stanie realizować reguły logiczne, przetwarzać dane wejściowe z czujników, pracować w czasie rzeczywistym oraz posiadają funkcję działania powiązanego z czasem. Dzięki temu przetwornica może sterować szeroką gamą funkcji, na przykład, pracą w weekendy i dni robocze, skaskadowanymi regulatorami P-PI służącymi do sterowania temperaturą oraz do monitorowania pasa.

  Automatyczna optymalizacja energii (AEO) zapewnia dodatkową oszczędność energii nawet do 5%. Funkcja ta odpowiada prądowi wejściowemu w odniesieniu do rzeczywistej prędkości obrotowej silnika oraz obciążenia, i pobiera jedynie energię niezbędną do wzbudzenia silnika i pracy z tym obciążeniem. Pozwala to ograniczyć straty ciepła w silniku.

  Przy sprawności do 99% oraz współczynnikowi mocy rzeczywistej przekraczającym 0,9, przetwornice AC firmy Danfoss są wyraźnie lepsze od porównywalnych urządzeń. Straty dotyczące dławików oraz filtrów zostały już uwzględnione w danych. Zmniejsza to nie tylko bezpośrednie koszty energii dla samej przetwornicy, ale również koszty chłodzenia lub odprowadzania dodatkowego ciepła.

  Pompy

  W przypadku nieszczelności lub pękniętego przewodu rurowego gwarantowane jest ciągłe dostarczanie wody oraz glikolu. Na przykład, przeciążeniu zapobiega się poprzez zmniejszenie prędkości przetwornicy, a zasilanie zostaje zapewnione przy niskim przepływie.

  Zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pompy oraz funkcja „end of curve” odnoszą się do sytuacji, gdy mimo pracy pompy, nie można osiągnąć zadanego ciśnienia, na przykład na skutek nieszczelności w układzie rur. W takim przypadku przetwornica uruchomi alarm, wyłączy pompę lub wykona inne, zaprogramowane wcześniej zadanie.

  Funkcja kompensacji przepływu zapewnia znaczące oszczędności zużycia energii i kosztów instalacji. Funkcja ta ma zastosowanie zarówno w układach pompowych, jak i układach wentylatorowych. Czujnik ciśnienia zamontowany w pobliżu wentylatora lub pompy dostarcza punkt odniesienia, który pozwala na utrzymywanie stałego ciśnienia na końcu systemu. Przetwornica częstotliwości nieustannie koryguje wartość zadaną ciśnienia, aby zachować zgodność z krzywą systemu.

  Pracująca pompa zwykle będzie zużywać tym więcej mocy im szybciej będzie pracować, zgodnie z krzywą określoną przez pompę oraz zastosowanie. Funkcja „brak/niski przepływ” wykrywa szybką pracę pompy bez pełnego obciążenia. Sytuacja taka może wskazywać na brak obiegu wody, pracę pompy na sucho lub nieszczelność w układzie rur. W przypadku nieszczelności lub pękniętego przewodu rurowego gwarantowane jest ciągłe zasilanie cieczą. Na przykład, przeciążeniu zapobiega się poprzez zmniejszenie prędkości przetwornicy — a zasilanie zostaje zapewnione przy niskim przepływie.

  Automatyczna optymalizacja energii (AEO) zapewnia dodatkową oszczędność energii nawet do 5%. Funkcja ta odpowiada prądowi wejściowemu w odniesieniu do rzeczywistej prędkości obrotowej silnika oraz obciążenia, i pobiera jedynie energię niezbędną do wzbudzenia silnika i pracy z tym obciążeniem. Pozwala to ograniczyć straty ciepła w silniku.

  Przy sprawności do 99% oraz współczynnikowi mocy rzeczywistej przekraczającym 0,9, przetwornice AC firmy Danfoss są wyraźnie lepsze od porównywalnych urządzeń. Straty dotyczące dławików oraz filtrów zostały już uwzględnione w danych. Zmniejsza to nie tylko bezpośrednie koszty energii dla samej przetwornicy, ale również koszty chłodzenia lub odprowadzania dodatkowego ciepła.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/refrigeration/applications/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }