Woda i ścieki

 • Świeża, czysta i dobrze uzdatniona woda jest podstawą cywilizacji; niezbędna dla rolnictwa oraz przyrody i ważna dla przemysłu. Jako najbardziej skupiona na wodzie firma produkująca przetwornice, posiadamy głęboką wiedzę na temat wszystkich zastosowań i procesów wodnych. Oferujemy rozwiązania z zakresu przetwornic AC, które poprawiają kontrolę nad procesami, jakością wody oraz ochroną aktywów, obniżają koszty energii elektrycznej i konserwacji, zapewniają wyższą wydajność i niezawodność zakładu oraz zwiększają stałość zużycia wody.

  Gospodarka wodna nie musi być bardzo energochłonna

  Zazwyczaj, procesy uzdatniania wody i ścieków stanowią 25–40% miejskich rachunków za energię elektryczną i stanowią równowartość 8% światowego zużycia energii elektrycznej. Dlatego zakłady uzdatniania wody i ścieków są z reguły największym, pojedynczym konsumentem energii elektrycznej w przypadku miast.

  Dzięki szerokiemu zastosowaniu przetwornic AC, energooszczędnych podzespołów oraz możliwości sterowania procesami online w połączeniu z produkcją energii opartą na metanie pochodzącym z komór fermentacyjnych zakładów oczyszczania ścieków, działają już pierwsze, w pełni oparte na energii naturalnej, wielkie zakłady. Powyższe odbywa się bez dodatkowego udziału węgla. Neutralność energii obejmuje cały cykl hydrologiczny, od produkcji i dystrybucji po przepompowywanie i oczyszczanie ścieków.

  Ograniczona ilość wycieków oraz zmniejszone zużycie energii idą tu ramię w ramię 

  Energia wykorzystywana w systemie dystrybucji wody zazwyczaj odzwierciedla 60–80% całkowitego zużycia energii przez cały system wodociągowy dostarczający wodę. Poprzez dostosowanie ciśnienia do rzeczywistego zapotrzebowania za pomocą stref ciśnienia i zwiększenie wydajności stacji pompujących, możliwe jest osiągnięcie 25–40% oszczędności energii. Jednocześnie możliwe jest obniżenie wycieków wody o 30–40%.

  Wyregulowanie ciśnienia w układzie również może przynieść korzyści:

  • 40–55 % obniżenie liczby pęknięć nowych rur 
  • redukcja kosztów konserwacyjnych oraz kosztownych napraw przewodów rurowych oraz dróg
  • ograniczenie ryzyka skażenia bakteryjnego i zanieczyszczenia wody kranowej (infiltracja)
  • wydłużenie okresu użytkowania sieci 
  • odłożenie w czasie inwestycji w modernizacje zakładu
  • zmniejszenie ryzyka udarów hydraulicznych
   

  Wydajne oczyszczenie ścieków oraz produkcja nadwyżek energii

  W oczyszczalniach ścieków, wysokie zużycie energii związane jest z energochłonnymi procesami oraz ciągłym cyklem pracy: 24/7, 365 dni w roku. W przypadku przemysłu skupiono się na opracowywaniu nowych procesów oraz strategii kontroli w celu zmniejszenia zużycia energii w przeliczeniu na litr wody poddanej obróbce. Jednak zapotrzebowanie na poprawę jakości oczyszczania ścieków, na przykład, w oparciu o zapotrzebowanie na zwiększenie usuwania składników pokarmowych, zwiększa zużycie energii netto. Stwarza to jeszcze większą potrzebę zmniejszenia zużycia energii w oparciu o zaawansowaną kontrolę procesu.

  Dmuchawy lub napowietrzacze powierzchniowe zazwyczaj pochłaniają 40–60 % całkowitej ilości energii zużywanej w oczyszczalniach ścieków. Sterowanie urządzeniami napowietrzającymi za pomocą przetwornic Danfoss AC firmy Danfoss może zapewnić oszczędności energii do 30–50%. 

  Ponadto, wydajne sterowanie równowagą oraz wiekiem osadów szlamu za pomocą przetwornic AC zmniejsza zużycie energii. Ponadto zwiększona ilość węgla w komorach fermentacyjnych pozwala wyprodukować więcej gazu, który można wykorzystać do produkcji energii.

  Dzięki temu najbardziej zaawansowane zakłady są w stanie zapewnić zarówno wysoki poziom oczyszczania ścieków, jak i wytwarzać nadwyżki energii. W tym przypadku warunkiem wstępnym zazwyczaj jest wymóg, aby tam, gdzie to możliwe sterowanie pracą całego zakładu odbywało się przy użyciu komputerów, co oznacza zainstalowanie przetwornic AC tam gdzie jest to możliwe na mniej więcej wszystkich urządzeniach rotacyjnych w celu regulowania wszystkich parametrów.

  Zastosowania

  Wykorzystanie przetwornic AC w branży wodnej jest coraz większe. Obecnie przetwornice są szeroko stosowane w całej branży produkcji i dystrybucji wody oraz przepompowywania ścieków w systemach kanalizacyjnych oraz w zakładach oczyszczania ścieków, zarówno w miastach, mniejszych miejscowościach jak i w przypadku działalności przemysłowej. Przetwornice AC sterują prędkością silników wielu pomp, dmuchaw, mieszadeł oraz urządzeń odprowadzających wodę, które pomagają zwiększyć wydajność oraz wartość, jednocześnie oszczędzając energię i koszty.  

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/water-and-wastewater/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }