Pod-sektory branży wodnej

 • Produkcja wody pitnej

  Bez względu na to, czy do produkcji wody wykorzystywana jest woda powierzchniowa czy gruntowa, przetwornica VLT® AQUA może pomóc zoptymalizować proces oraz koszty związane z energią i utrzymaniem. Typowym zastosowaniem jest w tym przypadku sterowanie pompami głębinowymi, gdzie wbudowany zaawansowany monitor prędkości minimalnej zapewnia odpowiednie smarowanie, które chroni pompę. Oszczędność energii uzyskiwana jest przy wyborze studni w oparciu o wysokość poziomu wody. Przetwornica VLT AQUA znajduje również szerokie zastosowanie w przemyśle odsalania, gdzie steruje pracą pomp wlotowych i pomp wysokociśnieniowych, jak również pomp wspomagających w kontekście odzyskiwania energii.

  Dystrybucja wody pitnej 

  W ramach zaopatrywania w wodę, dystrybucja wody pitnej z reguły pochłania najwięcej energii. Jednocześnie, straty wynoszące 25–50% nie są tu niczym niezwykłym. Dzięki podziałowi dystrybucji wody na strefy ciśnieniowe, średnie ciśnienie może zostać obniżone o 30–40%. Przetwornica VLT AQUA jest szeroko stosowana w stacjach pomp wspomagających, co pozwala regulować ciśnienie w każdej ze stref ciśnieniowych. Zintegrowane programowe funkcje aplikacyjne takie, jak tryb uśpienia, wykrywanie suchobiegu, automatyczna optymalizacja zużycia energii (AEO), sterowanie kaskadowe, automatyczna kompensacja przepływu oraz funkcje czasowe upraszczają instalację oraz czynią ją bardziej niezawodną zmniejszając przy tym ryzyko występowania uderzeń wodnych, umożliwiając sterowanie ciśnieniem oraz obniżając zużycie energii.

  Nawadnianie 

  W miarę kurczenia się zasobów wody w niektórych regionach świata, wydajne i bezpieczne nawadnianie staje coraz ważniejsze. Główną kwestią jest tutaj dostarczanie wystarczającej ilości wody, w celu uzyskania maksymalnych plonów przy zużyciu absolutnie niezbędnej ilości wody i energii. Przetwornice AC firmy Danfoss dostosowują wartość ciśnienia lub przepływ do aktualnych potrzeb. Ponadto, funkcje oprogramowania urządzeń wbudowanych pomagają zarówno chronić układ rur poprzez ograniczenie zwiększania ciśnienia jak i redukować zużycie energii.

  W przypadku obniżania zużycia energii pompy zasilane energią słoneczną są doskonałym rozwiązaniem, które przy tym szybko zyskuje na popularności. Danfoss Drives właśnie w tym celu opracowała serię dedykowanych falowników. Gama produktów VACON® obejmuje specjalnie zaprojektowane obudowy stworzone z myślą o takim środowisku oraz zaawansowane oprogramowanie, co umożliwia pracę nawet, gdy niebo jest zachmurzone i promienie słoneczne nie mogą dotrzeć do paneli fotowoltaicznych.

  System kanalizacji ścieków

  Trendem szybko zyskującym na znaczeniu w kontekście systemów kanalizacji ścieków jest również optymalizacja zużycia energii oraz coraz szersze wykorzystanie systemów typu SCADA. Dzięki wykorzystaniu zbudowanej funkcji tzw. „deraggingu” możliwe jest zwiększenie wydajności pompy o 15–30%, a także drastyczne obniżenie kosztów konserwacyjnych. Funkcja ta zapobiega spadkowi wydajności pompy poprzez zwiększenie synchronizacji oraz wydłużenie okresów między przeglądami. Jednoczesne stosowanie przetwornicy AC i systemu SCADA daje możliwość zapewnienia maksymalnego wykorzystania zdolności wymiany objętościowej w systemach kanalizacyjnych w kontekście nadmiernego przepływu wody burzowej.      

  Oczyszczalnie ścieków

  Najnowsze slogany medialne dotyczące oczyszczania ścieków, to „Biorafinerie” oraz „Zakłady odzyskiwania zasobów wodnych”. Dotyczą one ogólnej akceptacji faktu, iż ścieki należy klasyfikować, jako zasoby wodne, z których można pozyskać zarówno energię, jak i inne cenne zasoby. W najbardziej zaawansowanych przypadkach produkcja energii uzyskała poziom (nawet bez dodawania zewnętrznych zasobów węgla), na którym energia odzyskana z procesu oczyszczania ścieków nie tylko pokrywa zapotrzebowanie zakładu, ale także zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do produkcji i dystrybucji wody pitnej, a także przepompowywania ścieków. Innymi słowy, można powiedzieć, że cały cykl wodny jest energetycznie neutralny.

  Warunkiem wstępnym dotyczącym neutralności energetycznej jest sterowanie pracą wszystkich dostępnych urządzeń rotacyjnych za pośrednictwem przetwornic AC. Dzięki temu w pełni skomputeryzowany zakład będzie mógł dostosowywać się do zmiennych obciążeń. Z reguły procesy biologiczne pochłaniają 30–60% energii. Sterowanie za pomocą przetwornicy AC zwykle obniża zużycie energii o 20–40%. Kontrola wieku osadów poprzez kontrolę pomp RAS jest równie ważna zarówno w kontekście ograniczania zużycia energii, jak i unikania „spalania” węgla, który jest wymagany w przypadku komory gnilnej do wytwarzania gazu potrzebnego przy produkcji energii. W przypadku niektórych z tych zaawansowanych zakładów, wybrano VLT AQUA Drive, gdzie głównymi kryteriami, którymi kierowano się przy wyborze była wysoka wydajność przetwornicy, zwiększona niezawodność oraz łatwość obsługi.

  Woda przemysłowa i ścieki

  Coraz więcej branż zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma stabilne zaopatrywanie w czystą wodę, jak również korzystanie z możliwości dużych cięć kosztów po stronie przetwarzania ścieków. Niektóre branże zmierzają nawet w kierunku zera lub oscylują wokół zera, gdy chodzi o zużycie wody. W przypadku wody czystej, wymaga to wykorzystania zaawansowanych technologii uzdatniania wody takich, jak RO oraz ultrafiltracja. VLT AQUA Drive pomaga poprawić niezawodność procesu oraz obniżyć koszty operacyjne. Natomiast w przypadku uzdatniania ścieków, trend ten zbliżony jest do wizji władz miejskich; ścieki należy postrzegać jako zasób, z którego można uzyskać energię oraz inne zasoby.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/water-and-wastewater/sub-segments/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }