Usługi DrivePro®

 • Przetwornice AC mogą poszczycić się przewidywaną długą żywotnością oraz różnymi fazami, każda z inną charakterystyką oraz wymogami. Od projektowania i doboru w przypadku nowej instalacji poprzez zamówienie, dostawę i montaż do długiej fazy użytkowania, wszystkie działania mają swój udział w łańcuchu wartości oraz cyklu życia produktu. Usługi DrivePro® zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować korzyści poprzez poprawę ogólnej wydajności i rentowności oraz zminimalizować koszty eksploatacyjne przetwornic AC firmy Danfoss dla każdego segmentu urządzeń lub przemysłu.

  DrivePro® — naprawa w warsztacie

  Przetwornice naprawiane są przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych z wykorzystaniem oryginalnych części zmiennych . Serwis ten przeznaczony jest dla przetwornic, które mogą zostać dostarczone do warsztatów firmy Danfoss.

  Korzyści:

  • Zoptymalizowane koszty
  • Półroczna gwarancja na naprawione/wymienione podzespoły

  DrivePro® — naprawa na miejscu

  Wykwalifikowany personel serwisowy przyjeżdża do klienta w celu określenia, czy produkt może zostać naprawiony, czy też wymaga wymiany. Do naprawy przetwornic wykorzystywane są oryginalne części zamienne oraz dokonywana jest odpowiednia ekspertyza. Ten rodzaj serwisu wykorzystywany jest, kiedy liczy się krótki czas reakcji lub, gdy przetwornica nie może zostać dostarczona do warsztatu firmy Danfoss.

  Korzyści:
  • Krótsze przestoje
  • Półroczna gwarancja na naprawione/wymienione podzespoły

  DrivePro® — wsparcie serwisowe

  Serwis zapewnia dostęp do dedykowanych, miejscowych przedstawicielstw, gdzie uzyskać można odpowiedzi dotyczące problemów związanych z Danfoss-Drives.

  Korzyści:

  • Przyspiesza działania poprzez niezwłoczne odpowiedzi na pytania związane z przetwornicami AC firmy Danfoss.
  • Problemy można rozwiązać szybko

  DrivePro® — części zamienne

  Jak w przypadku wszystkich wysokowydajnych urządzeń elektrycznych może zdarzyć się, że produkt Danfoss Drives będzie wymagał naprawy. Oryginalne części zamienne lub zestawy części zamiennych są szybko dostępne bez względu na region świata. Zostały one podzielone na trzy kategorie: samoobsługa, konserwacja oraz naprawcze części zamienne. Części zamienne powiązane z opcją samoobsługi umożliwiają konserwację lub naprawę produktu bez jakiegokolwiek dodatkowego przeszkolenia serwisowego. konserwacja oraz części zamienne wymagają wykonania czynności przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

  Korzyści:

  • Zapobiega zbyt długim przestojom dzięki szybkiej dostępności części zamiennych na całym świecie
  • Oryginalne części zamienne lub zestawy części zamiennych dostępne są w najnowszych wersjach i posiadają ostatnie udoskonalenia
   

  DrivePro® — uruchomienie

  Serwis obejmuje inspekcję produktu oraz jego montaż, przekazanie do eksploatacji i konfigurację przetwornic zgodnie z wymaganiami danego procesu oraz wykonanie rozruchów testowych. Wszystkie działania i zalecenia zostały udokumentowane w celu późniejszego wykorzystania. Ostatecznym celem jest zapewnienie pełnego zakresu działania przetwornic od samego początku, aby zapewnić maksymalną dostępność.

  Korzyści:  
  • Maksymalne wydłużenie żywotności oraz dostępności przetwornic AC poprzez prawidłowy montaż oraz działanie.
  • Skrócenie czasu przekazania do eksploatacji bez strat w jakości poprzez przeprowadzanie skutecznych i rozruchów na miejscu, a wszystko to dostosowane do przetwornic AC firmy Danfoss.

  DrivePro® — konserwacja

  Danfoss Drives projektuje i produkuje produkty najwyższej jakości oraz wydajności dostępnej na rynku. Jednakże, jeśli produkt nieustannie działa na pograniczu swoich możliwości, na przykład, w ciężkich warunkach roboczych, po pewnym czasie mogą wystąpić pewne problemy.

  Usługa ta chroni inwestycje klienta poprzez zapewniając najwyższą wydajność procesu tak długo, jak to możliwe, skracając do minimum kosztowne czasy przestojów.

  Oprócz usług tradycyjnych, Danfoss Drives oferuje również konserwację zapobiegawczą na podstawie predefiniowanych harmonogramów konserwacji lub konserwację przewidywaną w oparciu o podział według produktów.

  Korzyści:

  • Zwiększenie do maksimum czasu pracy
  • Eliminacja nieoczekiwanych i kosztownych przestojów

  DrivePro® — modernizacja

  Usługa ta umożliwia modernizację istniejącego produktu za pomocą najnowszych podzespołów i/lub oprogramowania. Pierwszym etapem w przypadku tej usługi jest ocena istniejącego produktu oraz stworzenie planu modernizacji. Dzięki temu Danfoss Drives może stworzyć zalecenia oparte na przyszłych potrzebach względem aktualizacji oprogramowania, sprzętu a nawet modernizacji.

  Korzyści:

  • Maksymalny zwrot inwestycji poprzez wydłużenie żywotności systemu przetwornic
  • Ochrona inwestycji poprzez zapewnienie optymalnego systemu napędowego, bez względu na zmieniające się środowisko oraz wymogi.

  DrivePro® — wymiana/modernizacja

  Usługa ta zapewnia sprawny plan zarządzania żywotnością produktu i jego końcem, poprzez zastąpienie starych produktów nowymi modelami. Usługa obejmuje sprawdzenie aktualnego środowiska, a następnie zaplanowanie i zapewnienie odpowiedniego zestawu modernizacyjnego dla tego środowiska. Usługa modernizacji minimalizuje wpływ dotyczący istniejącego procesu oraz urządzeń, a także umożliwia poprawę wydajności procesów, efektywności energetycznej i niezawodności — zawsze zapewniając takie przetwornice, które posiadają najnowsze funkcje i technologie.

  Korzyści:
  • Zminimalizowanie wpływu końca cyklu eksploatacyjnego produktu na dostępność procesu
  • Uzyskanie dodatkowej wydajności dotyczącej procesu oraz wydajności energetycznej poprzez wdrożenie najnowszych technologii do istniejących już rozwiązań

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "18.205.246.238", "UserHostName": "18.205.246.238", "UserLanguages": null }